ห้องเซาว์น่า

เซาว์น่าเป็นคำในภาษาฟินนิชของชาวฟินแลนด์ หมายถึงห้องที่ใช้ไม้มาประกอบกัน และทำความร้อนภายในห้อง โดยเตาชนิดพิเศษที่มีหินเป็นตัวกระจายความร้อน ซึ่งเมื่อประกอบกันแล้วจะก่อให้เกิดบรรยากาศพิเศษโดยเฉพาะ ของการอาบเซาว์น่าด้วยความร้อนแห้ง

เครื่องเซาว์น่า เฮโล่/ลาเกอร์โฮม

คุณสมบัติ

1. ตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลส ผ่านการเคลือบสีและอาบวานิชอีกครั้งหนึ่ง
ทำให้เงางามโดยเป็นสีมาตรฐานสีเดียว

2. มาตรฐานปกติของเปลือกเตา ชั้นนอกสามารถสัมผัสได้เหมือนกับ
ยี่ห้ออื่น

3. บรรจุหินเต็มหน้าตัดของเครื่องโดยกำหนดมาตรฐานจำนวนกิโลกรัม
ของหินที่ต้องใช้อย่างชัดเจน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่จะได้
มาตรฐาน F.S. ของฟินแลนด์

4. ระบบความปลอดภัยจากเบรคเกอร์ของระบบผ่านชุดควบคุมซึ่งมี
เบรคเกอร์ทำหน้าที่เป็นเมนสวิทช์ด้วย, มีรีเลย์, ไทม์เมอร์สวิทช์,
สวิทช์ปรับตั้งอุณหภูมิ

5. ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ F.S. ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพชนิดเดียวที่ออกให้โดยสมาคมควบคุมคุณภาพการส่งออก
เซาว์น่าแห่งฟินแลนด์

ชุดควบคุม

อุปกรณ์ชุดควบคุมแยกส่วน (REMOTE CONTROL BOX) ซึ่งมีเทอร์โมสแตท, รีเลย์สวิทช์ตั้งอุณหภูมิ, สวิทช์ไทม์เมอร์ปรับตั้งเวลาติดตั้งแยกส่วนนอกห้องเซาว์น่า นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ฟิวล์สำหรับป้องกันกรณีเกิดเหตุผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะตัดไฟจากวงจรโดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์เสริมในห้องเซาว์น่า